Covid-19

Verksamheten har anpassats i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Exempel på anpassning till riktlinjerna är att hämtning och lämning sker utomhus och att besök på museum, bibliotek och i simhallen ställts in. Vi hoppas att vi snart kan återuppta dessa aktiviteter!

Untitled