Program och aktiviteter

Verksamhetens stomme är dagliga rutiner och innehållet utgår från ett generellt veckoprogram som justeras efter säsong.
De aktiviteter som genomförs ihop med andra familjedaghem i Margretelund tar vi vuxna gemensamt ansvar för. Vi kan t.ex. dela upp barngruppen i två grupper efter ålder och mognad där de äldre barnen spelar fotboll och de yngre barnen leker följa john.

Dagliga rutiner

7.00  Familjedaghemmet öppnar för dagen: Välkomna!
7.30  Frukost
8.00  Fri lek
9.30  Mellanmål
10.00  Aktivitet utomhus i enlighet med säsongs- eller veckoprogram
12.00  Lunch
13:00  Dagvila för de minsta, läsning/lärande för de större
14:00  Mellanmål
14:30 Pyssel/sagostund
15:00 Fri lek på veranda/i trädgården eller kort promenad
17:00  Familjedaghemmet stänger för dagen: Vi ses imorgon!

878E1E47-CA40-48DE-AC6C-F120A8A47280.jpeg

Veckoprogram

Måndag: Sabelparkens lekplats, fysisk aktivitet t.ex. stafetter, lekar eller dans
Tisdag: Knipvägens lekplats, fysisk aktivitet t.ex. fotboll
Onsdag: Promenad och upptäcktsfärd
Torsdag: Utflykt till skogen, tema djur och natur och vi grillar ofta korv i skogen
Fredag: Baka, promenad och lek

På fredagar har vi normalt haft sagostunder på biblioteket tillsammans med andra familjedaghem i Margretelund, men under pandemin covid-19 har besök på biblioteket ställts in. Vi hoppas att vi snart får möjlighet att återuppta denna aktivitet!

EC56723E-7D9F-45DD-9A03-E18B46188F1F.jpeg

Säsongsprogram

En del av verksamheten sker som säsongsbundna aktiviteter.


Vi firar allmänna högtider såsom påsk, midsommar och lucia och vi genomför vårt egna minimaraton. Till denna typ av aktiviteter bjuds normalt även föräldrar in.


På sommaren badar vi i Valsjön eller Fiskartorpet eller gör heldagsutflykter till t.ex. Brevik eller Trollskogen. Vid fint väder är vi utomhus större delen av dagen, och äter även lunch och mellanmål utomhus. På vintern går vi till pulkabacken om det är snö, eller klättrar i snöhögar och bygger snögubbar. Vid regn promenerar vi och hoppar i alla vattenpölar vi kan hitta.


Säsongsbundna aktiviteter utförs dels i liten grupp i hemmiljö (t.ex. julpyssel) och dels i samarbete med familjedaghemmen i Margretelund (t.ex. midsommarfirande). Normalt besöker vi även simhallen och museum några gånger per termin, men under pandemin covid-19 har dessa aktiviteter ställts in. Vi hoppas att vi snart får möjlighet att återuppta detta!

5F1B58B9-41D5-4CD0-A7A1-5ED68F41BB6B.jpeg